Карта сайтаТекущие формы регламентированной отчетности (бланки регламентованої звітності)
Содержание
 
 

Декларация о НДС(Податкова декларація з податку на додану вартість)
Уточняющий расчет по НДС (Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок)
Декларация о НДС (сокращенная)(ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СКОРОЧЕНА))
Расчет уплаты коммунального налога(Податковий розрахунок комунального податку)
Декларация о прибыли(Декларація з податку на прибуток підприємства)
Расчет единого налога (Розрахунок сплати єдиного податку субєктом малого підприємництва-юридичною особою)
Отчет о суммах полученных льгот по налогообложению( Форма №1-ПП) (Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності)
Форма 1ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку)
Декларация о валютных ценностях (Про валютні цiнностi, доходи та майно, що належать резиденту України i знаходяться за її межами)

Баланс
Отчет о собственном капитале(Звіт про власній капітал)
Отчет о движении денежных средств(Звіт про рух грошовіх коштів)
Отчет о финансовых результатах (Звіт про фінансові результати)
Отчет малого предприятия   (Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва)

Отчет в пенсионный фонд (Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування)

Отчет в фонд Социального страхования (Звіт про загальнообов'язкове соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності)
Отчет в фонд Социального страхования от несчастных случаев (Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві)

Отчет о сборе на обязательное социальное страхование на случай безработицы (Фонд загальнообовязкового державного соціального страхування на випадок безробіття)

 
 
© Support and development by Sand Tower Group