Карта сайтаБланки бухгалтерского учета и отчетности
Перейти к:
А  Б  В  Г  Д  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Я
Авансовий звіт загрузить
Акт № від ""____""_________р. на уцінення комісійних товарів загрузить
Акт звiряння розрахункiв загрузить
Акт звірки розрахунків по платежах в бюджет загрузить
Акт на списання автотранспортних засобів загрузить
Акт на списання використаних бланків суворої звітності загрузить
Акт на списання малоцінних та швидкозношувальних предметів загрузить
Акт на списання основних засобів загрузить
Акт перевірки наявності бланків суворої звітності загрузить
Акт переоцінення № загрузить
Акт приймання-передачи основних засобів загрузить
Акт про зняття комісійних товарів з продажу загрузить
Акт списання бланків довіреностей загрузить
Баланс загрузить
Бухгалтерская справка загрузить
Вiдомiсть про облік балансової вартості матерiальних активів загрузить
Ведомость 1-м загрузить
Ведомость 2-м загрузить
Ведомость 3-м загрузить
Ведомость 4-м загрузить
Ведомость 5-м загрузить
Ведомость 8 забалансового учета ______________ за 20____г. загрузить
Ведомость учета заработной платы загрузить
Видатковий касовий ордер загрузить
Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу) загрузить
Відомість про балансову вартість товарних запасів загрузить
Відомості про балансову вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів загрузить
Відомості про нараховані та виплачені фізичним особам суми доходів і суми утриманих з них податків загрузить
Відомості про наявність документів на землю (додаток 1) загрузить
Відомості про осіб, що мають підстави для зарахування стажу роботи без сплати страхових внесків до ПФУ загрузить
Відомості про прийнятих працівників станом на загрузить
Відомості про роботодавця загрузить
Відомості про цінні папери емітента загрузить
Главная книга загрузить
Декларацiя про прибуток банкiвської установи загрузить
Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика загрузить
Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика загрузить
Декларація з податку на прибуток банку загрузить
Декларація з податку на прибуток банку загрузить
Декларація з податку на прибуток підприємства загрузить
Декларація з податку на прибуток підприємства загрузить
Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами загрузить
Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 200 __ року або за інший період звітного року загрузить
Декларація про прибуток підприємства загрузить
Денний забірний лист загрузить
Дефектний акт загрузить
Довiдка про вiдсутнiсть за межами України валютних цiнностей та майна загрузить
Довiдка про доходи загрузить
Довiдка про проведення декларування валютних цiнностей, доходiв та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами загрузить
Довідка загрузить
Довідка для здійснення операцій купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України при розрахунках з нерезидентами за торговельними операціями загрузить
Довідка для пред'явлення в банк про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності в Пенсійному фонді України загрузить
Довідка здійснення операцій купівлі іноземної валюти на УМВБ та КМВБ та оплати платіжних документів у вільно конвертованій валюті на виконання зобов'язань перед нерезидентами загрузить
Довідка про взяття на облік платника податків загрузить
Довідка про видачу квитанційних книжок загрузить
Довідка про використані розрахункові книжки загрузить
Довідка про заробіток для обчислення пенсії загрузить
Довідка про зняття з обліку платника податків загрузить
Довідка про надходження та використання коштів обов'язкового соціального страхування загрузить
Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій загрузить
Довідка про придбання розрахункових книжок загрузить
Довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій загрузить
Довідка про реєстрацію розрахункових книжок загрузить
Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій загрузить
Довідка про самостійне нарахування платником податку на прибуток штрафу у розмірі десяти відсотків суми недоїмки, яка виникла в результаті виявлення таким платником податку помилок, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації* загрузить
Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій загрузить
Довідка про сплату збору до Пенсійного фонду України загрузить
Довідка про суми акцизного збору (до розрахунку акцизного збору за __________ 200__року), які збільшують або зменшують податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах загрузить
Довідка про суми єдиного податку, які збільшують або зменшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах загрузить
Довідка про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання у результаті виправлення самостійно виявленої помилки в попередніх звітних періодах загрузить
Довідка про суми земельного податку, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах загрузить
Довідка про суми зібраного та перерахованого до міського бюджету ринкового збору, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах загрузить
Довідка про суми зібраного та перерахованого збору за паркування автотранспорту, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах загрузить
Довідка про суми ПДВ, які збільшують або зменшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах загрузить
Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах загрузить
Довідка про суму виплаченого доходу і утриманого податку у 200__ році не за місцем основної роботи, у т. ч. за сумісництвом та цивільно-правовими договорами загрузить
Додаток до податкової накладної загрузить
Журнал 1, ведомости дебетовых оборотов за ________________ 20__ г. по счетам 30""Касса"", 31 ""Счета в банках"", 33 ""Прочие денежные средства"" , аналитические данные к счетам 30,31,33" кої діяльно загрузить
Журнал 2 за ______________ 20__г. по кредиту счетов 50 ""Долгосрочные ссуды"", 60 ""Краткосрочные ссуды"", аналитические данные счетов 50, 60 загрузить
Журнал 3, ведомости аналитического учета за ________________ 20__г. по кредиту счетов: 16, 17, 34, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69 загрузить
Журнал 4 за ____________ 20__г. по кредиту счетов: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35 загрузить
Журнал 5 за ___________20__г. по кредиту счетов: 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66 загрузить
Журнал 5А за __________20__г. по кредиту счетов: 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66 загрузить
Журнал 6 за __________ 20__г. по кредиту счетов: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79 загрузить
Журнал 7 за ___________20__г. по кредиту счетов: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 загрузить
Журнал учета хозяйственных операций загрузить
Забезпечення платоспроможності страховика, розміщення страхових резервів загрузить
Закупочный акт загрузить
Заява загрузить
Заява (до Пенсійного фонду) загрузить
Заява (дод. 33-а) загрузить
Заява для фізичних осіб (суб'єктів підприємницької чи приватної діяльності) загрузить
Заява для юридичних осіб (філій) загрузить
Заява на вiдкриття рахункiв загрузить
Заява на одержання патенту про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян загрузить
Заява на отримання Довідки для здійснення операцій купівлі іноземної валюти на УМВБ та КМВБ та оплати платіжних документів у вільно конвертованій валюті на виконання зобов'язань перед нерезидентами загрузить
Заява про видачу свiдоцтва про право сплати єдиного податку загрузить
Заява про виключення з Реєстру платника податку на додану вартість загрузить
Заява про внесення місць зберігання алкогольних напоїв (тютюнових виробів) до Єдиного деравного реєстру загрузить
Заява про внесення місць зберігання спирту до Єдиного державного реєстру загрузить
Заява про встановлення податкового періоду загрузить
Заява про зняття з обліку платника податку загрузить
Заява про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) загрузить
Заява про одержання ліцензій на право імпорту, експорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів загрузить
Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності загрузить
Заявка на придбання торговельного патенту загрузить
Заявка-розрахунок для встановлення загального ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків здавання касової виручки загрузить
Заявка-розрахунок на придбання марок гербового збору загрузить
Зведений розрахунок суми земельного податку загрузить
ЗВІТ про використання коштів, нарахованих (отриманих) у складі ціни продажу електричної енергії у вигдяді цільової надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптов загрузить
Звіт з праці загрузить
Звіт з праці загрузить
Звіт малого підприємства про виробництво промислової продукції загрузить
Звіт малого підприємства, кооперативу про виробництво промислової продукції загрузить
Звіт про вивільнення працівників загрузить
Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд загрузить
Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд) загрузить
Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд) загрузить
Звіт про виконання кошторису установи (форма № 2мд) загрузить
Звіт про виконання кошторису установи (форма № 2мм) загрузить
Звіт про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної діяльності України загрузить
Звіт про використання води загрузить
Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України загрузить
Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України (форма № 2-валюта) загрузить
Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ загрузить
Звіт про використання коштів фонду для здійснення заходів щодо лівідації наслідків Чорнобильскої катастрофи та соціального захисту населення загрузить
Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок) загрузить
Звіт про використання робочого часу за січень ______ ___ року загрузить
Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів загрузить
Звіт про виплачені доходи утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів загрузить
Звіт про власний капітал загрузить
Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі (квартальна) загрузить
Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі за 200__ рік загрузить
Звіт про доходи, одержані учасниками договору про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи загрузить
Звіт про експорт (імпорт) послуг загрузить
Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування загрузить
Звіт про заборгованість бюджетних установ (форма № 7мд) загрузить
Звіт про заборгованість бюджетних установ (форма № 7мм) загрузить
Звіт про заготівлю та поставку брухту чорних металів загрузить
Звіт про залишки і використання палива та пально-мастильних матеріалів загрузить
Звіт про залишки і використання палива та пально-мастильних матеріалів (квартальна) загрузить
Звіт про залишки і використання палива та пально-мастильних матеріалів (місячна) загрузить
Звіт про залишки, надходженняі витрати дорогоцінних металів, які містяться у приладах, устаткованні та інших виробах загрузить
Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) (1-інвестиції) загрузить
Звіт про іноземні інвестиції в Україну загрузить
Звіт про капітальні інвестиції (2-інвестиції) загрузить
Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання загрузить
Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ загрузить
Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд загрузить
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3мд) загрузить
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3мм) загрузить
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (форма № 4-2мд) загрузить
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ (форма № 4-2мм) загрузить
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма № 4-1мд) загрузить
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (форма № 4-1мм) загрузить
Звіт про надходження та використання спирту виробниками спиртовмісної продукції загрузить
Звіт про надходження та використання спирту етилового загрузить
Звіт про нараховані внески та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності загрузить
Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності загрузить
Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках загрузить
Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) загрузить
Звіт про обсяг отриманих підакцизних товарів (продукції), нараховану та сплачену до бюджету суму акцизного збору покупцями (одержувачами) таких підакцизних товарів (продукції) загрузить
Звіт про обсяг переданих товарів, ввезених (імпортованих) в інтересах суб'єктів підприємницької діяльності, і утриману суму акцизного збору загрузить
Звіт про обсяг продажу ввезених (імпортованих) підакцизних товарів (продукції) та розміри одержаних з покупців і перерахованих до бюджету сум акцизного збору загрузить
Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту загрузить
Звіт про обсяги реалізованих послуг (місячна) загрузить
Звіт про обсяги реалізованих послуг (річна) загрузить
Звіт про основні показники діяльності малих підприємств за I півріччя 2003 року загрузить
Звіт про основні показники діяльності підприємства загрузить
Звіт про основні показники діяльності підприємства за 2002 рік загрузить
Звіт про основні показники діяльності підприємства за 2002 рік (коротка) загрузить
Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом загрузить
Звіт про пільги на земельний податок (додаток 2) загрузить
Звіт про проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти загрузить
Звіт про продаж та запаси товарів у торговій мережі і мережі ресторанного господарства (3-торг) загрузить
Звіт про путівки на санаторно - курортне лікування загрузить
Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та до дитячих оздоровчих закладів загрузить
Звіт про результат річних перерахунків прибуткового податку з громадян за 200__ р. загрузить
Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії загрузить
Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії загрузить
Звіт про результати діяльності виконавця довгострокових договорів (контрактів) загрузить
Звіт про роботу вантажного автотранспорту загрузить
Звіт про роботу пасажирського автотранспорту загрузить
Звіт про рух грошових коштів загрузить
Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці загрузить
Звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку загрузить
Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства загрузить
Звіт про товарооборот загрузить
Звіт про травматизм на виробництві загрузить
Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ (форма № 8мд) загрузить
Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ (форма № 8мм) загрузить
Звіт про фінансові результати загрузить
Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість загрузить
Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку загрузить
Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи, який був платником єдиного податку загрузить
Згода загрузить
Инвентаризационная опись основных средств загрузить
Инвентаризационная опись товарно- материальных ценностей загрузить
Инвентаризационная опись товаров, материалов и денежних средств в торговле загрузить
Инвентаризационная опись ценностей и бланков документов строгой отчетности (ф. № инв-16) загрузить
Інвентаризаційний опис (тип. форма № М-21) загрузить
Інвентарна картка обліку основних засобів загрузить
Індивідуальні відомості про застраховану особу загрузить
Інформаційна довідка загрузить
Інформація про види діяльності та ліцензії загрузить
Інформація про відвантаження продукції на експорт і надходження валютної виручки на рахунок загрузить
Інформація про головне підприємство загрузить
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента загрузить
Інформація про об'єкти підприємства загрузить
Інформація про плату імпортної продукції та надходження товарів за квартал _____ загрузить
Інформація про філії, відділення та інші відокремлені підрозділи загрузить
Інформація про фінансово-господарську діяльність, що публікується ємітентом у друкованих загрузить
Календар видачі заробітної плати загрузить
Калькуляционная карточка № загрузить
Картка обліку руху основних засобів загрузить
Картка-довідка по виданих і використаних бланках суворої звітності загрузить
Квитанція (другий примірник- комітентська картка) загрузить
Квитанція (перший примірник) загрузить
Лист - расшифровка загрузить
Меморіальний ордер № загрузить
Меморіальний ордер № 1 загрузить
Меморіальний ордер № 10 загрузить
Меморіальний ордер № 11 загрузить
Меморіальний ордер № 12 загрузить
Меморіальний ордер № 13 загрузить
Меморіальний ордер № 14 загрузить
Меморіальний ордер № 15 загрузить
Меморіальний ордер № 2 загрузить
Меморіальний ордер № 3 загрузить
Меморіальний ордер № 4 загрузить
Меморіальний ордер № 5 загрузить
Меморіальний ордер № 6 загрузить
Меморіальний ордер № 7 загрузить
Меморіальний ордер № 8 загрузить
Меморіальний ордер № 9 загрузить
Накладна загрузить
Накладна загрузить
Накладна витрат загрузить
Облікова картка загрузить
Оборотна відомість загрузить
Оборотно-сальдовая ведомость загрузить
Об'ява про внесення готівки загрузить
Опис бізнесу загрузить
Основні відомості про емітента загрузить
Отчет о результатах годовых перерасчетов подоходного налога с граждан за 200__ г. загрузить
Оцінно-здавальна відомість загрузить
Платёжная ведомость загрузить
Платіжна вимога загрузить
Платіжне доручення загрузить
Повідомлення загрузить
Повідомлення від платника податків про відкриття (закриття) рахунку в установі банку загрузить
Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства загрузить
Повідомлення про надання дозволу на початок ведення гірничих робіт суб'єкту підприємницької діяльності - користувачу надр загрузить
Повідомлення про подання платником податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) загрузить
Повідомлення та Страхове свідоцтво до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України загрузить
Податкова декларація з податку на додану вартість загрузить
Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена) загрузить
Податкова декларація про збір за використання радіочастотного ресурсу України загрузить
Податкова накладна загрузить
Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами і організаціями загрузить
Податковий звіт про прибуток, що звільняється від оподаткування, підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одерж загрузить
Податковий звіт про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи загрузить
Посвiдчення про вiдрядження загрузить
Прибуткова відомість загрузить
Прибутковий касовий ордер загрузить
Прибутково-видаткова накладна № на бланки суворої звітності аного від грального бізнесу загрузить
Примітки до річної фінансової звітності загрузить
Про підготовку об'єктів комунального господарства та житлового фонду до роботи в зимових умовах загрузить
Протокол засідання комісії із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності загрузить
Протокол засідання уповноважених із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності загрузить
Протокол проведення відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податків загрузить
Расчет авансовых взносов налога на прибыль филиалов и юридического лица загрузить
Расчёт заработной платы загрузить
Расчет платежей в бюджет налога на рекламу загрузить
Расчет собранного и перечисленного сбора за парковку автотранспорта загрузить
Расчет суммы собранного и перечисленного в городской бюджет рыночного сбора загрузить
Рахунок - фактура загрузить
Реестр депонированной заработной платы загрузить
Реєстраційна заява платника податку на додану вартість загрузить
Реєстраційне посвідчення загрузить
Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за ___________ 200___року ому ринку електричної енергії України загрузить
Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України загрузить
Розрахунок - повідомлення розподілу консолідованого податку між юридичною особою та філіями загрузить
Розрахунок №_____ коригування кiлькiсних i вартiсних показникiв до податкової накладної загрузить
Розрахунок авансових внесків податку на прибуток філій та юридичної особи загрузить
Розрахунок акцизного збору (додаток 1) загрузить
Розрахунок акцизного збору (додаток 3) загрузить
Розрахунок бюджетного вiдшкодування загрузить
Розрахунок видатків по виплаті компенсації і наданню пільг громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи загрузить
Розрахунок відокремлених валових доходів, оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через постійне представництво на підставі складання відокремленого балансу фінансово-господарсь загрузить
Розрахунок відрахувань частини плати за транзит газу через територію України загрузить
Розрахунок експортного відшкодування загрузить
Розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету загрузить
Розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища загрузить
Розрахунок збору за користування водами для потреб водного транспорту загрузить
Розрахунок збору за право на використання місцевої символіки при реалізації продукції (робіт, послуг) з місцевою символікою загрузить
Розрахунок збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики загрузить
Розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду загрузить
Розрахунок збору на обов'язкове пенсійне страхування з вироблених тютюнових виробів загрузить
Розрахунок земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку (додаток 4) загрузить
Розрахунок земельного податку на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (додаток 6) загрузить
Розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (дод.22) загрузить
Розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (дод.4) загрузить
Розрахунок комунального податку загрузить
Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларацiї загрузить
Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється податковим органом загрузить
Розрахунок платежів до бюджету по готельному збору загрузить
Розрахунок плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин загрузить
Розрахунок плати за користування надрами для видобування вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сировини загрузить
Розрахунок плати за користування надрами для видобування золоторудної (золото-поліметалічної) сировини та бурштинової руди а мулу загрузить
Розрахунок плати за користування надрами для видобування мінеральної підземної води загрузить
Розрахунок плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, природного газу (в тому числі супутнього при видобутку нафти), титанової та титано-цирконієвої руди, підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей т загрузить
Розрахунок плати за користування надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) та облицьовувальних матеріалів) загрузить
Розрахунок плати за спец. використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетіки загрузить
Розрахунок по рентній платі за нафту і природний газ, що видобуваються на території України загрузить
Розрахунок податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту загрузить
Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства загрузить
Розрахунок податку на рекламу в м.Харкові загрузить
Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого пiдприємництва - юридичною особою, що сплачує податок за ставкою 10 відсотків (6 відсотків) загрузить
Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою загрузить
Розрахунок сум збору до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення загрузить
Розрахунок сум, що вносяться до бюджету підприємством-монополістом у звязку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці загрузить
Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку (додаток 5) загрузить
Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (додаток 3) загрузить
Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів загрузить
Розрахунок суми податку з реклами за ___________ кв. _______ р. загрузить
Розрахунок частки бюджетного вiдшкодування загрузить
Розцінений опис робіт загрузить
Список осіб, які працюють або працювали в роботодавця у звітному році загрузить
Список підстав, що дають право на засосування пільг робітникам підприємства при визначенні пенсії загрузить
Справка загрузить
Справка о сумме выплаченного дохода и удержанного налога в 200__ году не по месту основной работы, в том числе по совместительству и гражданско-правовым договорам загрузить
Справка по заработной плате загрузить
Страхове свідоцтво загрузить
Супроводний лист до звіту загрузить
Табель обліку використовування рабочого часу загрузить
Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) загрузить
Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) загрузить
Титульний аркуш звіту загрузить
Товарний звіт № загрузить
Товарний ярлик загрузить
Трудовий договір між працівником і фізичною особою загрузить
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок загрузить
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (банку) загрузить
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (єдиний податок) загрузить
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (страховика) загрузить
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва загрузить
Форма розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку (додаток 1) загрузить
Форма розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку (додаток 2) загрузить
Ярлик-розписка загрузить

 
 
© Support and development by Sand Tower Group